“เหล้า” เรื่องเมืองโคราช

เหล้าเรื่องเมืองโคราช

“เหล้า” เรื่องเมืองโคราช

ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ‘สุรา’ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทถูกผูกขาดอยู่กับทุนรายใหญ่ทั้งตลาดรวมไปถึงสายการผลิต สุราก้าวหน้า หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จึงเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะช่วยกระจายรายได้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการขนาดย่อย และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุราได้อย่างถูกกฎหมาย

และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา Hop Beer House Korat ได้มีโอกาสรวบรวมร้านค้าสุราชุมชนและ Craft Beer จากทั่วประเทศมากกว่า 20 ร้านค้าในงาน “เหล้า” เรื่องเมืองโคราช ซึ่งเป็นกิจกรรมเสวนาเชิงบูรณาการ โดยมี สส.พรรคก้าวไกล เจ้าของความคิดการพัฒนาสุราก้าวหน้า เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย และภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการด้วยกันอีกด้วย ทาง Hop Beer House Korat รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และแน่นอนว่า Hop Beer House Korat จะไม่พลาดการหาโอกาสดีๆเพื่อให้ชาวสุราก้าวได้มาพบเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มากกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแน่นอน แล้วพบกันใหม่

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page HOP BEER HOUSE KORAT

อย่างไรก็ตามควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อรักษาสุขภาพและไม่เป็นการเดือดร้อนผู้อื่น

เหล้าเรื่องเมืองโคราชเหล้าเรื่องเมืองโคราช