กิจกรรมศิษย์เก่า

❤️ HOP รียูเนี่ยนศิษย์เก่า ❤️

บรรดาเหล่าอเวนเจอร์รับภาระกิจสำคัญที่ท้าทาย กรณีศึกษา การใช้ข้าวหอมมะลิจากทุ่งข้าวแดนอีสาน มาเป็นวัตถุดิบในการคราฟเบียร์ งานนี้ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความสามัคคี