Tag Archives: งานกัญชา 2022

CAS Group และคณะฯ เยี่ยมชมเรื่องราวของกัญชง-กัญชา

งานกัญชา-2022-01

HOP Beer House Korat เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสให้การต้อนรับ CAS Group และคณะ ในการเยี่ยมชมเรื่องราวของกัญชง-กัญชา