SRM คือ ?

SRM

SRM คือ ?

SRM ย่อมาจากคำว่า Standard Reference Method (SRM) เป็นตัวเลขที่ถูกพัฒนาโดย American Society of Brewing Chemist ใช้บ่งบอกค่าสีของน้ำเบียร์ เพราะคำว่า สีทอง สีน้ำตาล สีดำ ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน การที่มีตัวเลขวัดอย่างชัดเจนมันช่วยให้สามารถสื่อสารได้ตรงกัน จดบันทึกได้ ทำซ้ำได้ ซึ่งเป็นผลดีในแง่ผู้ผลิตอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีค่าที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นตัวกำหนด

สีของเบียร์สามารถบอกสไตล์เบียร์ได้

ต้นกำหนดของการวัดสีของเบียร์เริ่มจากการวัดเทียบกับสีของเซ็ตของแก้วโดย Joseph Lovibond ในช่วงปลาย ค.ศ. 1900 เครื่องมือคล้ายๆ stereoscope ได้นำมาใช้ส่องกับไฟ กับตัวอย่างเบียร์ ต่อมา American Society of Brewing Chemists (ASBC) ได้ใช้เครื่อง Spectomer วัดค่าสีที่ความยาวคลื่น 430 nm แบ่งแยกสีของเบียร์ เรียกว่า Standard Reference Method หรือ SRM นั่นเอง ในยุโรปจะใช้หน่วยอีกหน่วยหนึ่งคือ EBC (European Brewery Convention, องค์กรณ์ของยุโรปที่เทียบเท่า ASBC) ค่าที่ได้ในหน่วย EBC จะมีค่าเกือบเป็นสองเท่าของหน่วย SRM
ดังนั้นหน่วยวัดสีของเบียร์จะมี 3 ค่าดังนี้ Lovibond (๐L), SRM และ EBC สามารถแปลงหน่วยได้ตามสูตร
ขอบคุณภาพจาก Wikipedia.org

สำหรับวิธีการวัดแบบเป็นทางการที่ทำกันในห้องทดลอง จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Photometer เป็นเครื่องมือในการวัดแสง ซึ่งจะนำเอาตัวอย่างเบียร์ที่ต้องการวัด ใส่ในหลอดขนาด 1cm แล้วเอาแสงสีม่วงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 430 nm ส่องเข้าไปแล้ววัดค่าแสงที่เหลืออีกฝั่งหนึ่ง เมื่อเราทราบว่าน้ำเบียร์ที่เราวัดนั้น ดูดซับแสงไปเท่าไร และนำตัวเลขที่ได้นั้นมาคำนวณ โดยใช้สูตร

นอกจากนี้ ระบบ EBC ยังสามารถใช้ได้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ผลิตเบียร์บางรายสับสน วิธี Lovibond เป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการพัฒนาโดย D.W. Lovibond เมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 19 และเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นในปี 1883 ประกอบด้วยการกำหนดสีโดยเปรียบเทียบกับแว่นตาสีพิเศษ แต่เนื่องจากดวงตาของมนุษย์สามารถกำหนดสีได้หลายวิธี วิธีนี้จึงถูกแทนที่ด้วย SRM ซึ่งกำหนดสีโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ – เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ในระหว่างการแนะนำ SRM (Standard Reference Method) ในยุโรป วิธีการกำหนดสีของตัวเองได้รับการพัฒนาอย่างอิสระและเรียกว่า EBC (European Brewing Convention) เมื่อเวลาผ่านไป ในปี 2000 ระบบ EBC เก่าก็ถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ แต่ผู้ผลิตเบียร์และมอลต์ในยุโรปจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้และยังคงใช้ระบบการวัดแบบเก่าต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก yummyhousethailand, boned.ru และ ทำเบียร์