คำศัพท์คราฟต์เบียร์ที่ควรรู้

คำศัพท์คราฟต์เบียร์ที่ควรรู้

ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชื่นชอบคราฟต์เบียร์ หรือเป็นบริวเวอร์เองก็ตาม คำเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่คุณควรรู้ วันนี้เราเลยรวบรวมคำศัพท์ อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ควรรู้ แต่รับรองได้เลยถ้าคุณได้ทำเบียร์ คุณจะต้องได้ยินคำเหล่านี้แน่นอน

LME (Liquid Malt Extract) คือน้ำเวิร์ธสกัดเข้มข้น ที่ผ่านกระบวนการ Mashing และต้มเดือดมาแล้ว มีทั้งแบบ ใส่และไม่ใส่ Hops

DME (Dry Malt Extract) คือน้ำเวิร์ธสกัดเข้มข้นที่ระเหยน้ำออกจนเป็นผงแห้ง

BIAB (Brew in a Bag) คือวิธีทำเบียร์แบบ All grain ใช้ถุงผ้าไนล่อนใน กระบวนการ Mashing

KMS (Potassium Metabisulphite) ใช้ฆ่าเชื้อในภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ทําเบียร์ ป้องกันการเกิดออกซิเดชันและการเจริญเติบโตของ wild yeast

Brix (อ่านว่าองศาบริกซ์) เป็นหน่วยวัดค่าความหวานในผลไม้ด้วย Refractometer

BJCP (Beer Judge Certification Program) เป็นองค์กรอิสระไม่ แสวงหากำไร หน่วยงานระดับสากลที่วางมาตรฐานและกำหนดขอบเขต สไตล์เบียร์ให้ชัดเจน www.bjcp.org

OG (Original gravity) หน่วยวัดความหนาแน่นของสารละลายในน้ำเวิร์ธก่อนการหมัก

FG (Final gravity) หน่วยวัดความหนาแน่นของสารละลายในน้ำเวิร์ธหลังการหมัก

IBU (International Bitterness Units) เป็นหน่วยเอาไว้วัดความขมของ เบียร์ ระบุเพื่อให้รู้ว่าเบียร์ขมมากหรือขมน้อย เช่น WEIZEN 18 IBU

ABV (Alcohol by volume) คือปริมาณแอลกอฮอล์โดยปริมาตร มาตรฐานสากลนิยมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เอทธานอล ต่อปริมาตรของ เครื่องดื่ม เช่น IPA, 5-6% ABV

SRM (Standard Reference Method) หน่วยวัดสีเบียร์มาตรฐานอเมริกา

EBC (European Brewery Convention) หน่วยวัดสีเบียร์มาตรฐานยุโรป ค่าที่ได้ในหน่วย EBC จะมีค่าเกือบเป็นสองเท่าของหน่วย SRM

Gravity คือ หน่วยที่ใช้สำหรับบ่งบอกความหนาแน่นของของเหลวเมื่อเทียบกับน้ำ ทำการวัดได้โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์

Adjunct คือ เป็นส่วนผสมรอง เป็นเมล็ดพืชหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆที่สามารถเอาไปใช้เป็นน้ำตาลในการหมักได้ เช่น น้ำผึ้ง ข้าว

Pitching คือ การเติมยีสต์ลงไปในน้ำเวิร์ธ (Wort) ในอุณหภูมิที่ต้องการก่อนเริ่มการหมัก

Priming คือ การเติมน้ำตาลลงในเบียร์ก่อนที่จะทำการบรรจุลงขวด เพื่อให้มีการสร้าง CO2 ช่วง Condition

Fermentation คือ กระบวนการที่ยีสต์นั้นปล่อย CO2 แอลกอฮอล์ และรสชาติเบียร์