จาก Microbrewery สู่ HOP Bar

HOP Bar

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระแสเบียร์คราฟในปัจจุบันกำลังมาแรง ดูได้จากกลุ่มคนในโลกโซเชียลที่เพิ่มมากขึ้นและการรวมตัวกันออกมาสนับสนุน พรบ.สุราก้าวหน้า กันอย่างแพร่หลาย
แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านกฏหมาย คราฟเบียร์ในบ้านเราจึงยังมีแบรนด์ทางเลือกให้ผู้บริโภคน้อย คราฟเบียร์ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ โรงเบียร์คราฟระดับ Microbrewery พบเจอแค่ตามหัวเมืองใหญ่
จากข้อมูล Insight พบว่ากลุ่มของผู้บริโภคคราฟเบียร์หรือเบียร์ทางเลือกใหม่ๆ มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน จากเดิมที่กลุ่มผู้บริโภคคราฟเบียร์จะกระจุกอยู่เฉพาะวัยทำงานถึงวัยกลางคน ในปัจจุบันวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยทำงาน (ช่วงอายุ 20-30 ปี) หันมาให้ความสนใจและดื่มคราฟเบียร์มากขึ้น
หากจะตอบโจทย์นักดื่มคราฟเบียร์ที่เป็นวัยรุ่น สไตล์การออกแบบของร้านจึงควรมีความต่างจากบริวผับแบบดั้งเดิมที่ดูจะเข้าถึงวัยรุ่นได้ยาก

จาก Microbrewery สู่ HOP Bar

จากข้อจำกัดทางด้านกฏหมาย ทำให้งบประมาณในการลงทุนตั้งโรงเบียร์ค่อนข้างสูง รวมถึงสถานที่ตั้งโรงเบียร์ก็มีเงื่อนไขของชุมชนที่จัดการได้ลำบาก อีกทั้งกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปอาจทำให้โรงเบียร์สไตล์บริวผับยังไม่ตรงใจผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ มากนัก
ด้วยเหตุนี้ Concept ของร้าน HOP Bar จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงและจับต้องได้ง่ายขึ้น

นิยามของ HOP Bar คืออะไร?

HOP Bar เป็นร้านจำหน่ายคราฟเบียร์สัญชาติไทยที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มทางเลือกอื่นๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
คราฟเบียร์ที่สดใหม่จากโรงเบียร์ HOP Beer House จะถูกส่งตรงถึงร้าน HOP Bar ด้วยมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันทั่้วประเทศ
สไตล์ของ HOP Bar ออกแบบให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ด้วยความเป็นร้านคราฟเบียร์สมัยใหม่จึงเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาสัมผัส เข้ามารวมกลุ่ม สังสรรและดื่มกินในร้าน
บรรยากาศในร้านรวมถึงเมนูอาหารและเครื่องดื่มถูกออกแบบอย่างลงตัว ชวนให้ผู้คนที่ผ่านมาพบเจอล้วนแล้วแต่อยากจะเข้ามาลิ้มลอง อยากกด Like, Share และ Comment ส่งต่อกันในโลกโชเชียล

หมายเหตุ: ทุกๆ อย่างในโลกของเราก็จะมีทั้งให้ประโยชน์ และให้โทษเสมอ รู้ข้อดีของเบียร์แล้ว ก็อย่าดื่มจนขาดสติกันล่ะ ดื่มแล้วอย่าขับ อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ถ้าดื่มในปริมาณมากก็จะให้ผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะกับตับ ซึ่งต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเวลาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เข้าไป