ค่า IBU คืออะไร ?

ค่า IBU คืออะไร ?

IBU (International Bitterness Units)

IBU ย่อมาจากคำว่า International Bitterness Units ซึ่งแปลว่า ค่าความขมสากล ที่ใช้สำหรับการวัดค่าความขมของเบียร์ทุกชนิด มีไว้เพื่อระบุว่าเบียร์นั้นๆมีความขมมากหรือน้อย IBU ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อ เข้าใจเบียร์ที่แตกต่างกัน ความขมมีหน่วยเป็น IBU มีค่าตั้งแต่ 1 – 100 โดยค่า 1 คือขมน้อย และค่า 100 คือขมมากตามลำดับ โดยจะวัดจากสาร Isohumulone ซึ่งเป็นกรดที่พบใน Hops และให้รสขม ต่อมรับรสของมนุษย์สามารถรับรสขมได้ถึงเพียงระดับค่า 100 เท่านั้น ซึ่งต่อให้ขมกว่านี้ก็ไม่ได้รู้สึกขมเพิ่มขึ้นจากค่า 100 แล้ว โดยจะมีการระบุไว้ในที่ที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ชัด เช่น ฉลากบรรจุภัณฑ์ และ ป้ายระบุประเภทเบียร์แต่ละประเภท ทำให้ผู้บรืโภคทราบถึงค่าความขม หากระบุไว้ว่า 10 IBUs หรือต่ำกว่าจะมีรสชาติที่ขมน้อย และเบียร์ประเภท pale ale จะมีค่าความขมไม่เกิน 40 IBUs หากค่าความขมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 IBUs จะมีรสชาติที่ขมอย่างแน่นอน เช่น เบียร์  IPA

เนื่องจากต่อมรับของมนุษย์มีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีตัวเลขค่าความขมสากลที่เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถวัดค่าได้ โดยตัวเลข 1 – 100 นั้น ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ยังมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตอีกด้วย โดยผู้ผลิตจะนำมาใช้ประโยชน์โดยการกำหนดสเปคความขมของสูตรเบียร์ที่จะผลิตขึ้นและเป็นการระดับความขมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำครั้งต่อไป เห็นได้ว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่า IBU นั้นสามารถใช้เป็นแนวทางในการคาดเดาความขมของเบียร์ได้ แต่ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น มอลต์ หรือรสชาติต่างๆ ที่มีผลต่อการรับรู้รสขมอีกด้วย ดังนั้นการดื่มเบียร์ที่มีค่า IBU สูงๆ บางประเภทอาจทำให้ไม่รู้สึกขมมาก

  • IBU กำหนดปริมาณของสารประกอบที่มีรสขมแบบไอโซเมอไรซ์และออกซิไดซ์ที่สามารถมีอยู่ในเบียร์เพื่อทำให้เบียร์มีรสขม
  • ตารางเบียร์ IBU แสดงให้เห็นว่าเบียร์แต่ละประเภทมีช่วง IBU ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดขีดจำกัดสำหรับระดับสูงสุดของ IBU แต่สันนิษฐานว่าเบียร์ต้องไม่มีสิ่งใดเกิน 110 IBU
  • แอลกอฮอล์ IBU: ความสัมพันธ์ระหว่าง IBU และ ABV ไม่จำเป็นต้องเป็นสัดส่วนโดยตรง เบียร์ที่มี ABV สูงกว่าอาจมี IBU ต่ำกว่า และในทางกลับกัน

เบียร์ IBU สูงสุด ?

IPA ของอเมริกา เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี IBU สูงสุด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50-70 IBU ในขณะที่ IPA ที่คลุมเครือบางตัวสามารถมี IBU ได้เพียง 30 ตัว แต่ IPA แบบคลาสสิกของอเมริกามักมี IBU มากกว่า 60 ตัว
ในทางเทคนิค ตามมาตรฐานและความเข้าใจ IBU พื้นฐาน ยิ่ง IBU สูง เบียร์ยิ่งขม แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ไม่เสมอไป ปริมาณ IBU เป็นแนวทางในการรักษาโปรไฟล์รสชาติ ไวน์สเตาต์หรือไวน์ข้าวบาร์เลย์รมควันสามารถให้รสชาติที่เบาพอๆ กับเบียร์เอลสีซีด แม้ในระดับ IBU ที่สูง

ระดับ IBU ในเบียร์ กำหนดรสชาติและความขมโดยรวม เบียร์ และนี่เป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจรสชาติของเบียร์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อรักษาสุขภาพและไม่เป็นการเดือดร้อนผู้อื่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก yummyhousethailand และ drink-drink.ru

ป้ายระบุประเภท