ต้นฮอปส์ (Hops)

Hop2

ต้นฮอปส์ (Hops)

ต้นฮอปส์ (Hops) เป็นไม้เถาเลื้อยคล้ายต้นองุ่น จะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่ต้นที่ออกดอกที่สามารถนำไปใส่เบียร์จะเป็นต้นตัวเมีย โดยที่เกสรตัวผู้จะปลิวไปผสมพันธ์กับตัวเมีย จะทำให้ได้ดอกฮอปส์ (Hops) ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็จะได้เม็ดฮอปส์มาด้วย ซึ่งในการใช้งานจะไม่ได้นำดอกฮอปส์ที่มีเม็ดด้วยมาใช้กับเบียร์เท่าไหร่ ส่วนใหญ่ที่จะใช้งานกับตัวผู้ก็คือ ปลูกต้นฮอปส์ (Hops) ตัวผู้คู่กับต้นตัวเมียที่เพื่อให้ต้นที่เป็นเกสรตัวผู้ไปผสมกับตัวเมียเพื่อให้มีการข้ามสายพันธ์และได้พันธ์ใหม่ ดอกฮอปส์ (Hops) ที่ออกจะเป็นกลีบๆสีเขียวๆซ้อนๆกันกลายเป็นดอก และตรงโคนของพวกกลีบซ้อนๆกันพวกนี้จะมี ผงสีเหลือง เหนียวๆ ที่เรียกว่า Lupulin ซึ่งคือตัวหลักที่ให้ความขม และ ความหอมในเบียร์ กลิ่นที่อยู่ในฮอปส์นั้นมีมากมายหลายกลิ่น และนี่คือรายช่ือกลิ่นหลักๆ

  • Piney – กลิ่นคล้ายๆกับไม้สน ต้นสน
  • Woody, glass – กลิ่นคล้ายๆกับหญ้า กลิ่นเขียวๆ
  • Resin – กลิ่นยางไม้
  • Floral – กลิ่นดอกไม้ บางครั้งก็คล้าย กลิ่นน้ำหวานในดอกเข็ม
  • Citrus – กลิ่นส้ม กลิ่นสับปะรด กลิ่นเสาวรส
  • Fruity – กลิ่นผลไม้หวาน
  • Herb – กลิ่นสมุนไพร
  • Spice – กลิ่นเครื่องเทศ

Hop

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thecasamio