ขั้นตอนการลงทะเบียนคอร์สเรียน

HOP สัญจร @บุรีรัมย์

หมายเหตุ
  1. สงวนสิทธิ์ให้กับ 30 ท่านแรกที่ชำระเงินเข้ามาก่อนเท่านั้น
  2. ผู้เรียนต้องทำการชำระเงินค่าเรียน ทันทีหลังจากลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นแล้ว ท่านอาจจะเสียสิทธิ์ให้ท่านอื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. กรณีผู้สมัครยกเลิกการเข้าร่วมอบรม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถเลื่อนวันเข้าอบรมในรุ่นต่อไปได้
การเดินทาง
Google Map
  • Tada Sportcomplax / บุรีรัมย์

ลงทะเบียนคอร์สเรียน Craft Brewing Workshop

แจ้งชำระเงินทาง Line

รายละเอียดในการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ตามที่ท่านสะดวก

วิธีที่ 1 โดยการชำระเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 694-0-34377-6 ชื่อ บจ. โคราชไมโครบรู แจ้งการชำระเงินที่ Line Official ID : @hopbeerhousekorat

bank1

หรือวิธีที่ 2 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดบัญชี PromptPay (ดร.ลำไพร ศรีธรรมมา) และแจ้งการชำระเงินที่ Line Official ID : @hopbeerhousekorat

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. : 085 852 3003
Line Official : @hoptraveling
Inbox : m.me/hoptraveling