งานแถลงข่าวพิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม CBD รายแรกของประเทศไทย

cbd-drinking-water-01

งานแถลงข่าว

พิธีเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำดื่มผสมสารสกัด CBD จากพืชกัญชา

CBD Drinking Water

โครงการวิจัยกัญชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ร่วมกับ

บริษัท โคราชไมโครบรู จำกัด

8 เมษายน 2565 10.00 น.

ฟาร์มกัญชา กัญชง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Cannabis Hub)

ร่วมแถลงข่าวโดย..

  • ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
  • ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • นายปิยะขจร ฟอกสันเทียะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โคราชไมโครบรู จำกัด

cbd-drinking-water-04

ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน มีใจความดังต่อไปนี้..

น้ำดื่ม CBD

ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม CBD ตัวนี้เป็นการต่อยอดจากผลผลิตกัญชาคุณภาพจากแปลงปลูกกัญชา มทส. สู่การพัฒนาเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ โดยผู้ประกอบการของบริษัทโคราชไมโครบรู จำกัด ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกัญชาสู่เชิงพาณิชย์ในระยะเวลาปีเศษๆ ที่ผ่านมาcbd-drinking-water-02

เป็นที่ทราบกันดีถึงผลสำเร็จของโครงการวิจัยฯ เราเห็นผลผลิตจากแปลงกัญชา เราได้ช่อดอกที่มีคุณภาพ สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเป็นที่ยอมรับจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งรับซื้อช่อดอกของเรา ดังนั้นการผลิตกัญชาทางการแพทย์นี้ ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานของท่านศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกำลังหลักสำคัญของศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ที่ขับเคลื่อนเรื่องของกัญชาอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากการล้มลุกคลุกคลานทั้งในเรื่องของกฎระเบียนต่างๆ จากทางภาครัฐ สู่การที่เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ต้นน้ำจากขบวนการผลิต โดยอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ จากสำนักวิชาฯ ไม่เพียงแต่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันจากหลากหลายสำนักวิชา เพื่อสุดท้ายแล้วเราก็จะมองในเรื่องของการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นน้ำไปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ และต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งความมุ่งหวังของเราก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับประเทศ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นภาระกิจสำคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีภาระกิจในการอยู่เคียงคู่ชุมชนและสังคม

cbd-drinking-water-03

CBD Drinking Water

วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ที่เราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม CBD ซึ่งถ้าท่านได้ลองเปิดผลิตภัณฑ์ CBD Drinking Water และทดลองดื่ม ท่านจะได้รสสัมผัสถึง ความรู้สึกที่ท่านไม่เคยพบเจอมาก่อนในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ต้องลองชิมด้วยตัวเองถึงจะทราบว่าเป็นอย่างไร ถ้าท่านยังไม่ได้ลอง เปิดขวดเลยครับ แล้วลองชิมดู ท่านจะมีความรู้สึกประทับใจและมีความรู้สึกประหลาดใจว่า เป็นไปได้อย่างไรที่จะสามารถผนวกรวมเอาเรื่องราวหลายๆ อย่าง เข้ามาอยู่ภายในน้ำขวดนี้ได้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ก็คือองค์ความรู้และนวัตรกรรม และก็หวังว่าผลิตภัณฑ์่ตัวนี้จะสามารถออกสู่ตลาด เป็นที่ยอมรับของคนโคราช เป็นที่ยอมรับของคนไทยและสามารถทำให้เกิดรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้

cbd-drinking-water-08

ในท้ายที่สุดนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับทางผู้บริหารของ บริษัท โคราชไมโครบรู และทีมนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มผสมสารสกัด CBD จากพืชกัญชา ขอบคุณท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ หวังว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพนี้จะได้ส่งถึงมือของทุกท่านและก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวโคราชและคนไทยต่อไป

หมายเหตุ;

CBD ย่อมาจาก Cannabidiol เป็นสารสกัดจากกัญชงซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เพราะฉะนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวจึงไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและจิตใจเลื่อนลอย นอกจากนี้ CBD ยังถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ

cbd-drinking-water-25 cbd-drinking-water-24 cbd-drinking-water-23 cbd-drinking-water-22 cbd-drinking-water-21 cbd-drinking-water-20 cbd-drinking-water-19 cbd-drinking-water-18 cbd-drinking-water-17 cbd-drinking-water-16 cbd-drinking-water-15 cbd-drinking-water-14 cbd-drinking-water-13 cbd-drinking-water-12 cbd-drinking-water-11 cbd-drinking-water-10 cbd-drinking-water-09 cbd-drinking-water-07 cbd-drinking-water-06 cbd-drinking-water-05