Category Archives: News

สุราก้าวหน้า คืออะไร

สุรา 9

พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะช่วยกระจายรายได้ให้ครอบคลุม และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุราได้อย่างถูกกฎหมาย

เพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มไปกับ HOP Beer House Korat

enjoy with hop

HOP Beer House Korat เป็นบริวผับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ในร้านประกอบไปด้วยถังหมักเบียร์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านให้เห็นเป็นจุดสนใจ

จาก Microbrewery สู่ HOP Bar

HOP Bar เป็นร้านจำหน่ายคราฟเบียร์สัญชาติไทยที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องดื่มทางเลือกอื่นๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์จากร้าน HOP Beer House

ประกาศกฏกระทรวงฯฉบับใหม่ “ผลกระทบกับ คน คราฟท์เบียร์”

หยุดผูกขาด คราฟเบียร์ไทย

การประกาศกฎกระทรวงฯล่าสุด ในส่วนของเบียร์ มีการปลดล็อคเฉพาะเรื่องการอนุญาต โดยให้การผลิตแบบ Homebrew ที่ไม่ใช่เชิงการค้า

National Beer Lovers Day – September 7, 2022

National-Beer-lovers-683x1024-02

“วันคนรักเบียร์แห่งชาติ” เบียร์คือหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก การเฉลิมฉลอง “วันคนรักเบียร์” เป็นอะไรที่เรียบง่าย

วันเบียร์สากล International Beer Day 2022

วันเบียร์สากล

วันเบียร์สากล International Beer Day เป็นการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในทุกปี ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนสิงหาคม โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2007

สัมมนา พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง และ กระท่อม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุม-SME-สัญจร-01

HOP Beer House Korat ออกบูธแสดงสินค้าและร่วมสัมมนาในงาน..”สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สัมมนา พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง และ กระท่อม”

เปิดตัวนวัตกรรมเวลเนส “Wellness Korat”

Wellness-Korat-01

HOP Beer House Korat สนับสนุนเครื่องดื่มและร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวนวัตกรรมเวลเนส “Wellness Korat”เพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว