ค่า ABV คืออะไร ?

ABV

ค่า ABV คืออะไร ?

หลายๆท่านที่เป็นคเบียร์ต้องเคยเห็นหรือเคยได้ยินตัวย่อ ABV นี้แน่นอน เพราะทุกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ตามปริมาตรบนฉลาก และนี่คือความหมายของตัวย่อ ABV

ABV ย่อมาจาก Alcohol by Volume คือ ค่าที่ใช้บ่งชี้ความเข้มข้นของเอทานอล (ethanol) ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เทียบกับปริมาตรเครื่องดื่ม มีหน่วยเป็น มิลลิลิตร/มิลลิลิตร เช่น หากในฉลากเบียร์ระบุว่า เบียร์ขวดนี้มีปริมาณ ABV อยู่ที่ 5% หมายความว่า ในน้ำเบียร์ 100mL จะมีปริมาณแอลกอฮอลล์อยู่ที่ 5mL

สำหรับในเมืองไทย ABV มักจะถูกใช้แทนด้วย ALC.X% VOL. โดยปัจจุบันเป็นหน่วยสากลที่ใช้ในการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทั่วโลก ซึ่งทำให้ผู้ซื้อเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเครื่องดื่มนี้มีแอลกอฮอล์ (ALC.) กี่เปอร์เซนต์  และแปลได้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์เป็นเปอร์เซนต์ของปริมาตรเครื่องดื่ม ยิ่งเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่ ยิ่งมีความเข้มข้นมากเท่านั้น ยกตัวอย่าง ถ้ามีเบียร์ 2 ขวด โดยขวดแรกมี ABV 5% ขวดที่สองมี ABV 9% ขวดที่สองจะมีความแรงมากกว่าขวดแรกเพราะมีส่วนที่เป็นแอลกอฮอลล์มากกว่า

เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและยังเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เบียร์มาตรฐานจะมี ABV อยู่ระหว่าง 4-6% แม้ว่าเบียร์บางชนิดจะมีแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงหรือต่ำกว่าก็ตาม ตัวอย่างเช่น “Light beers” มี ABV ระหว่าง 2-4%เท่านั้น ในขณะที่ “malt liquors” มีแอลกอฮอล์ 6-8%

เบียร์ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในช่วง ABV 3-13% มีเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำเช่น O’Doul’s ที่มี ABV 0.5% (ขออภัยไม่มีแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง) และอื่น ๆ เช่น Kvass ที่มีตั้งแต่ 0.5-2.5% ABV ในทำนองเดียวกันมีเบียร์เช่นสไตล์ Eisbock ที่มีช่วงของ 9.0-15.0% ABV ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงกว่าสามารถทำให้เกิดอาการเมาสุราและพิษจากแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้นแม้ดื่มในปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อรักษาสุขภาพและไม่เป็นการเดือดร้อนผู้อื่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก foodnetworksolution, condotiddoi, hiloved และ cooking